Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Underleverantören ett för osäkert kort - vänta

2019-06-12 18:01
Foto: Nolato

ANALYS Konjunkturrisk samt osäkerhet inom e-cigaretter får Affärsvärlden att avstå Nolato-aktien på ett års sikt.

VÄNTA Underleverantören Nolato, som tillverkar plastkomponenter, har historiskt varit en av Affärsvärldens favoritaktier där stark, om än något ojämn, tillväxt och långsiktigt förbättrade rörelsemarginaler har gett upprepade och riktiga köprekommendationer.

Senast aktien synades var i september 2017 i nr 36/2017. Då aktien stod i 331 kronor och rådet var köp med riktkursen 391 kronor på ett års sikt. Det uppfylldes med råge, i början av september 2018 stod Nolato i dryga 600 kronor. Aktien hade då ändå påbörjat resan utför efter att ha toppat över 800 kronor sommaren 2018. I dagsläget handlas aktien runt 480 kronor, drygt 30 procent över bottennivån vid årsskiftet.

Av Nolatos tre relativt jämnstora affärsområden är Integrated Solutions jokern i leken som orsakar de kraftiga kursrörelserna i aktien. Om det tidigare främst var de olika mobiltelefonmodellers uppgång och fall som gjorde intjäningen ryckig, så har e-cigaretterna de senaste åren fått omsättningen att åka berg och dalbana. Nolato säger nu att ser lagersituationen har normaliserats och att andra kvartalet kommer att utvecklas bättre än som tidigare aviserats för Integrated Solutions.

Förutsatt att Integrated Solutions verkligen vänder upp och en vikande konjunktur inte slår alltför hårt mot Industrial Solutions kan nedgången i resultatet stanna vid 10 procent i år jämfört med 2018, vilket skulle ge ett p/e-tal på cirka 20. Dras trenden ut för 2020 faller p/e till 18. Det är inte högt givet Nolatos historik, men stor osäkerhet kring e-cigaretter och hur en sämre konjunktur slår mot Industrial Solutions får Affärsvärlden att avvakta köp på ett års sikt.

Detta är en kortversion av Ett alltför osäkert kort. Prenumeranter kan logga in och läsa hela analysen här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom