Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Underviktar aktier”

2018-12-19 18:00
Erland Juhlin förvaltar IKC Sverige Flexibel.

Erland Juhlin på IKC Sverige Flexibel intar försvarsposition inför börsåret 2019. För Affärsvärlden delar han med sig av sina bästa förvaltningstips för att klara av en nedkyld börs.

Du och Inge Knutsson förvaltar IKC Sverige Flexibel. Hur ser er förvaltningsstrategi ut?

– Även om det är en Sverigefond så tittar vi väldigt mycket på vad som händer i omvärlden eftersom Sverige är ett litet öppet land som påverkas väldigt mycket av vad som händer i de stora ekonomierna. Det gäller framför allt Kina och USA, men även Tyskland.

Hur tror ni att konjunkturen kommer att utvecklas nästa år?

– Vi ser redan nu att skatteeffekterna i USA håller på att klinga av, men vi tror att de kommer slå igenom med full kraft under andra halvåret 2019. Dessutom har höjningen av korträntorna fått bostadsmarknaden på fall, vilket är en ordentlig konjunkturindikator. Även i Kina ser vi att konjunkturen har bromsat in. Fsramför allt har bilindustrin visat dåliga siffror den senaste tiden.

Hur påverkas Europa och Sverige av detta?

– Siffrorna i Tyskland har kommit in lite sämre än väntat, de hade till och med negativ tillväxt under det tredje kvartalet. Även där ser vi att den viktiga bilindustrin börjar bromsa in, inte minst för att Tyskland säljer mycket till Kina. Också i Sverige är försäljningssiffrorna i bilindustrin och detalj­handeln lägre än väntat.

Vad är det som bromsar bilindustrin?

– Den globala bilindustrin genomgår just nu ett paradigmskifte när den ställer om från traditionella fordon till elbilar. Det krävs bara en tiondel så många arbetare för att producera en elbil som det behövs för produktionen av traditionella bilar. Det kommer innebära stora förändringar, och i skiftet behövs två olika plattformar för tillverkning av förbränningsmotorer respektive elmotorer. Detta kommer att sätta press på marginalerna i bolagen.

Vad innebär detta för den svenska bilindustrin?

– Sverige har flera stora underleverantörer inom bilindustrin, och de kommer att få det extra tufft i omställningen. Det kommer ge komplikationer för bolag som Sandvik, SKF, Autoliv och Veoneer, som i dag levererar till bilproducenter runtom i världen.

Hur tar ni position för denna utveckling?

– Vi har varit underviktade i verkstad sedan förra året och har i stället viktat upp i mer defensiva bolag som Ica och Axfood. De är bra och välskötta bolag med god utdelning, dessutom med kompetenta och flexibla ledningar. Bolagen hänger med och anpassar sig för e-handel, även om jag inte tror att det kommer bli lika frekvent i dagligvaruhandeln som i övriga handeln.

Ni har viktat ner i fastighetssektorn. Hur kommer det sig?

– Framför allt har vi viktat ner inom kommersiella fastigheter såsom affärslokaler och kontor. Vi är därtill försiktigt inställda till logistikfastigheter eftersom vi ser att vi är på väg in i en svagare tillväxtfas. Hyrorna ser ut att börja närma sig toppen och aktiemarknaden brukar ligga 6–12 månader före, så vi börjar vikta ned redan nu. Hufvudstaden och Fabege är ett par bolag vi minskat i.

Hur är din syn på aktiemarknaden inför 2019?

– Internationellt är vi på väg in i en lågkonjunktur med en väldigt hög skuldsättning, i synnerhet i amerikanska och kinesiska företag. Detta avspeglas på kreditmarknaden där det ser allt tuffare ut. Bolag med hög kreditrisk får allt svårare att finansiera sig, vilket vi har sett i till exempel det amerikanska konglomeratet General Electric. Vi har därför tagit ner exponeringen mot aktiemarknaden och är nu underviktade i aktier.

Erland Juhlin

Förvaltar: IKC Sverige Flexibel (med Inge Knutsson).

Förvaltat kapital: Cirka 850 miljoner kronor.

Utveckling: I år +5,1 procent, de senaste tre åren: +21,3 procent.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom