Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Unibet bommar prognoserna

2009-11-02 07:01

Spelbolaget Unibet bommar förväntningarna från analytikerna. Överskottet under bolagets tredje kvartal blev nära tio procent lägre än väntat.

Unibet, noterat på börsens Midcap-lista, redovisar ett spelöverskott på 30,1 miljoner pund i det tredje kvartalet (29,3), vilket kan jämföras med analytikernas snittprognos på 32,8 miljoner pund. Överskottet blev därmed nio procent lägre än förväntat.

Av spelöverskottet stod sportspel för 8,8 miljoner pund (9,7) efter avdrag för så kallade free bets. Från övriga spelprodukter var spelöverskottet 21,3 miljoner pund (19,7).

Analytikernas förväntningar låg här på 11,0 respektive 21,8 miljoner pund.

Resultatet före skatt blev 3,5 miljoner pund (4,5), 3 procent bättre än konsensusprognosen på 3,4 miljoner.

I finansnettot redovisade Unibet en negativ valutaeffekt på 4,0 miljoner pund från sitt obligationslån i euro. Enligt SME hade analytikerna väntat sig -4,0 miljoner pund.

Unibet aviserade den 1 oktober att det utestående nominella värdet på obligationen var 65,8 miljoner euro, då inga återköp skett under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner pund (7,3), mot väntade 8,8 miljoner pund. Valutaeffekter från kassa och kundmedel påverkade positivt med 4,3 miljoner pund.

Nettoresultatet uppgick till 3,0 miljoner pund (3,9), vilket motsvarade 0:11 pund per aktie (0:14).

Antalet aktiva kunder redovisades till 329.721 stycken vid utgången av kvartalet, jämfört med 309.099 stycken den 30/6.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom