Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

UPM-Kymmene överraskar positivt

2014-10-28 08:09

Finska papperstillverkningsföretaget redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter som blev 34 procent bättre än väntat.

UPM-Kymmene redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 235 miljoner euro (194) för det tredje kvartalet 2014.

Enligt SIX News/Inquiry Financials enkät med 11 deltagande analyshus på kvartalet väntades ett rörelseresultat exklusive engångsposter om 175 miljoner euro. Utfallet är således 34 procent bättre än väntat.

Engångsposter om +1 miljon euro netto meddelas för kvartalet (-7,0 miljoner euro). Det kan jämföras med analytikerförväntningar om inga engångsposter i det aktuella kvartalet.

Den justerade rörelsemarginalen var 9,7 procent (7,8), att ställa mot konsensus vid 7,2 procent.

Rapporterat rörelseresultat var 236 miljoner euro (187), att ställa mot förväntningar om 175 miljoner.

Resultatet före skatt blev 214 miljoner euro på rapporterad nivå (166). Väntat var 155 miljoner.

Rapporterat nettoresultat blev 182 miljoner euro (138), motsvarande 0,34 euro per aktie (0,26). Förväntningarna var här 120 miljoner euro respektive 0,23 euro per aktie.

Omsättningen uppgick till 2.415 miljoner euro (2.472). Enligt SIX News/Inquiry väntades en omsättning om 2.439 miljoner euro.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom