Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

USA:s BNP ökar mer än väntat

2019-10-30 13:36

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 1,9 procent i beräknad årstakt under tredje kvartalet.

Det visar den första beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt Bloomberg News prognosenkät inför det första utfallet väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 1,6 procent.

BNP-utvecklingen under andra kvartalet uppgick till oreviderade 2,0 procent.

Den privata konsumtionen steg med 2,9 procent under tredje kvartalet.

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 1,5 procent under tredje kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 2,2 procent, analytiker hade väntat en uppgång med 2,2 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 2,0 procent under tredje kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 2,0 procent.

Den offentliga konsumtionen steg 2,0 procent. Försvarsutgifterna steg med 2,2 procent.

Fasta bruttoinvesteringar sjönk med 1,5 procent under tredje kvartalet i beräknad årstakt. Investeringar i utrustning sjönk 3,8 procent. Bostadsinvesteringarna steg 5,1 procent.

Lagren ökade med 69 miljarder dollar.

Handelsnettot visade ett underskott på 986,4 miljarder dollar. Exporten steg 0,7 procent, medan importen steg 1,2 procent.

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på +1,93 procentenheter, medan bidraget från nettoexporten var -0,08 procentenheter. Lagerförändringen gav ett bidrag på -0,05 procentenheter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom