USA:s obligationsräntor stiger

2016-02-17 15:47 Affärsvärlden SIX

USA-räntorna har stigit under onsdagen med stöd av vissa starka amerikanska makroekonomiska siffror. De europeiska räntorna steg dock inte lika mycket, och den svenska tioårsräntan sjönk till och med ett par punkter. Under morgonen visade Prosperas undersökning att inflationsförväntningarna sjunker något på ett och två års sikt, och att avståndet till Riksbankens inflationsmål på två procent därmed har ökat.

Riskaptit präglade annars marknaderna med optimism på börserna. På valutamarknaden stärktes dollarn något, men rörelserna var överlag begränsade. Den japanska yenen tappade något i linje med riskaptiten, efter att ha betraktats som en trygg hamn på sistone.

USA:s industriproduktion steg mer än väntat i januari. Även industrins kapacitetsutnyttjande var över förväntan.

Den amerikanska producentprisdatan visade samtidigt på en starkare PPI-utveckling än väntat för januari månad. Datan indikerar att delar av svagheten i inflationen kan vara på väg att avta, bedömer Barclays Capital.

"Vi fortsätter att förvänta oss att tidigare dollarstyrka och den pågående svagheten i råvarupriserna kommer att tynga prisinflationen i år, men dagens rapport antyder att den pågående styrkan i den inhemska ekonomin kan motverka vissa av dessa externa tryck", uppger Barclays i en analyskommentar. På fredag vänds blickarna mot amerikansk KPI-data för januari.

Ett utfall som dock inte nådde upp till förväntningarna var antalet påbörjade husbyggen som sjönk med 3,8 procent i januari till en årstakt på 1,099 miljoner enheter, vilket var lägre än väntade 1,170 miljoner. Bygglovsantalet var vid 1,202 miljoner i linje med förväntan.

Klockan 20.00 i kväll släpps det penningpolitiska protokollet från Federal Reserves senaste möte i januari.

Det har kommit nya uppgifter om att Kina gör mer pengar tillgängliga till kommuner för att finansiera nya infrastrukturprojekt. Det är det senaste tecknet på att Kina vidtar åtgärder för att ge stöd åt den inbromsande ekonomin.

Brittisk arbetsmarknadsstatistik visade att antalet arbetssökande sjönk mer än väntat samtidigt som lönenivåerna ökade mer än väntat, vilket gav stöd åt det brittiska pundet som dessförinnan hade försvagats under gårdagen och under onsdagsmorgonen.

Handelsbanken meddelade under morgonen att de höjt sin BNP-prognos för Sverige till +3,7 procent för 2016, jämfört med prognosen om +3,2 procent för två månader sedan. Samtidigt skruvades inflationsprognosen ned från 1,6 till 0,9 procent för 2016 och med två tiondels procentenheter till 2,1 procent för 2017.

Nordea anser att mycket talar för att prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden är över. Det främsta skälet är att boräntorna har nått sin nedre gräns, enligt banken. Andra saker som talar för att uppgången är över är kommande regleringar och dämpad inkomstutveckling.

"Fundamentala faktorer väntas ge fortsatt stöd till priserna under 2016 och 2017 men inte motivera fortsatta prisuppgångar. Det främsta skälet till att vi räknar med en inbromsning på bostadsmarknaden är att räntorna har nått sin nedre gräns. Kommande regleringar och dämpad inkomstutveckling talar också för att prisuppgången är över", resonerar Nordea.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS