USA:s oljelager stiger

2016-02-18 16:16 Affärsvärlden SIX

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 2,1 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 3,1 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren steg med 3,0 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 0,2 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja ökade samtidigt med 1,4 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 1,7 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 88,3 procent. Förväntningarna låg vid 85,8 procent och veckan innan låg nivån på 86,1 procent.

Importen av råolja uppgick till omkring 7,9 miljoner fat om dagen, vilket var en uppgång med 0,8 miljoner fat per dag från veckan innan.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på omkring 8,9 miljoner fat om dagen, vilket var 3,0 procent högre jämfört med samma period i fjol (+2,6 procent i årstakt veckan innan).

Efterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på omkring 3,5 miljoner fat om dagen i genomsnitt, vilket var en nedgång med 15,6 procent jämfört med samma period i fjol (-15,8).

Den totala produktefterfrågan under den senaste fyraveckorsperioden låg på omkring 19,8 miljoner fat om dagen. Det var 0,2 procent lägre än motsvarande period året innan (+0,3).

USA:s inhemska produktion uppgick till 9,135 miljoner fat om dagen under förra veckan, vilket innebar en nedgång på 51.000 fat i jämförelse med veckan dessförinnan. Föregående vecka var produktionen ned med 28.000 fat per dag.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom