USA:s oljelager stiger

2016-02-03 15:35 Affärsvärlden SIX

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 7,79 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 3,5 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren steg med 5,94 miljoner fat. Väntat var en uppgång på 1,5 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk samtidigt med 0,78 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 1,0 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 86,6 procent. Förväntningarna låg vid 86,8 procent och veckan innan låg nivån på 87,4 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom