Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utmanande värdering

2019-10-02 18:00

Dagens värdering av EQT ligger en bra bit över de amerikanska noterade pe-bolagen men även en bit över schweiziska Partners Group, det bolag som EQT själva anger som bästa liknelsen. Med Affärsvärldens prognos för 2019 ligger p/e-talet på 37, vilket kräver en rejäl tillväxt och även marginalförbättring för att motiveras. I dag ligger EQT:s marginal närmare 48 procent men ambitionen är att den ska lyfta till mellan 55 och 65 procent så småningm.  När andelen vinstdelning ökar lyfter marginalen automatiskt eftersom det är intäkter utan kostnader till skillnad från fondavgifter. Det blir först när de två nuvarande storfonderna börjar ge vinstdelning, kanske med start omkring 2023, som det märks rejält på sista raden.

Affärsvärlden har utgått från dagens läge och sedan blickat några år framåt. Vi har lagt till fonder som aviseras i prospektet och antagit att nya fonder går i gång när fem år har gått i existerande fond. Vi räknar med en avgift på 1,4 procent och en vinstdelning som börjar trilla in efter fem år och sedan jämnt per år tills fonden avvecklas. I snitt räknar vi med att fonderna ger 2,15 gånger pengarna vilket är i linje med EQT:s målsättning. Kostnader antar vi ökar i en lägre takt än tillväxt i AUM (assets under management).

Läs mer: Bländad av ljuset

Då faller p/e-värderingen gradvis ner mot 20 och förvaltat kapital har då ökat till 60 miljarder euro år 2023, lagom till bolagets 30-årsdag 2024. Andra noterade pe-bolag har haft en blandad och skumpig resa på börsen med undantag av just Partners Group som inspirerat EQT. Där har kursen ökat 818 procent sedan noteringen 2006 samtidigt som det schweiziska generalindexet bara klättrat 31 procent. Om även Stockholmsbörsen låter sig inspireras återstår att se.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom