Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utnyttja kursfallet - köp byggjätten

2018-12-05 18:30
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

Byggjätten brottas med ett par problemprojekt i USA, vilket har fått kursen att falla alldeles för mycket. Affärsvärlden ser ett långsiktigt köpläge.

Byggbolaget Skanska har haft en tuff tid på börsen. Efter att aktien nästan nådde 230 kronor i början av februari i fjol har den rasat med 38 procent till 143 kronor. Inte minst problemen i den amerikanska verksamheten har haft inverkan på aktiekursen. Hela sex kvartal i rad har Skanska tvingats till nedskrivningar i USA, varav i senaste kvartalet 0,9 miljarder hänförligt till OPS-projekten samt 0,4 miljarder i goodwillnedskrivningar relaterat till beslutet att lämna den amerikanska energisektorn.

Nuvarande aktiekurs innebär implicit mycket lågt ställda förväntningar på utdelningstillväxt i Skanska. Anta oförändrad utdelning i vår på 8,25 kronor per aktie, vilket Affärsvärlden räknar med, ett avkastningskrav på 8 procent (Stockholmsbörsens långsiktiga reala avkastning på cirka 6 procent plus 2 procents inflation), och bara 2 procents utdelningstillväxt över tid. Då är Skanskas aktie värd 138 kronor, ner knappt 4 procent från nuvarande nivåer.

Då ska beaktas att globala aktiemarknader inte är prissatta för att leverera avkastning i nivå med långsiktig historik. Det i kombination med nuvarande låga ränteläge gör att det går att argumentera för ett lägre avkastningskrav. Samtidigt har Skanskas ordinarie utdelning de senaste 20 åren följt en fin trend med i genomsnitt cirka 6 procents tillväxt per år. Visst, 2001–2002 kom ett par tillfälliga sänkningar, men samtidigt bjöd bolaget på extrautdelning åren 1999, 2005, 2006, 2007, 2009 och 2010.

Är Skanskas svacka bara tillfällig och bolaget snart är på banan igen vore det inte alls överraskande med en aktiekurs över 200 kronor på ett par års sikt. Inklusive utdelningar lär totalavkastningen summera till över 50 procent.

Risken finns naturligtvis att en konjunkturförsvagning i närtid, något det finns en del som indikerar, får pilarna att vända ned inom kommersiella fastigheter och ytterligare dämpar konsumenternas aptit på nya bostäder. I ett sådant scenario kan det inte uteslutas att Skanskas aktie går från billig till väldigt billig. Räknat på årsskiftesdata bottnade Skanska-aktien 2002 respektive 2008 ur på 1,5–1,7 gånger eget kapital, vilket motsvarar en aktiekurs på cirka 100–115 kronor.

Den verklige opportunisten kan givetvis vänta och hoppas att ett sådant läge dyker upp igen. Affärsvärlden ser redan en tydlig överreaktion i Skanskas aktiekurs där risk/reward ser klart attraktivt ut i absoluta termer och inte minst relativt börsen. Då är det närmast tjänstefel att inte trycka på köpknappen.

Detta är en nedkortad version av analysen Överdrivet kursfall i Skanska.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom