VA: 12 heta aktier för 2012

2011-12-15 09:04 Jonas Karström

Börsredaktion på VA har vaskat fram 12 aktiefavorit för 2012. Cykliska aktier har ratats i och med små utsikter till ett positivt konjunkturscenario.

Lägre risknivå och icke cykliska aktier dominerar VA:s tre aktieportföljer för 2012. Tidningen har tagit fram en låg-, medel och en högriskportfölj. Fyra aktier i vardera portfölj har tagits fram som ska slå index.

På en orolig börs får långsiktiga investerare försöka minimera risken för konjunktur och marknad och tidningen har istället satsat på bra bolag som kan prestera i princip alla miljöer.

Tre portföljer för 2012

Låg risk

 • Axfood
 • Balder (pref)
 • Intrum justitia
 • Meda

Mellanrisk

 • Doro
 • Proact
 • Unibet
 • Vitrolife

Högrisk

 • Dedicare
 • Medcap
 • Micro Systemation
 • Transmode

(Källa: VA)

Jonas Karström

Premiumnyheter

Aktuellt inom