Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Välj bort dyra PPM-rådgivare

2010-11-12 14:31

Kan en halv miljon svenska kunder i finansbranschen ha fel? Ja, enligt branschbedömare som samfällt dömer ut systemet med så kallade PPM-rådgivare. Det kan leda till att sparare förlorar 100 000-tals kronor i framtida pensioner.

PPM-rådgivarnas existensberättigande har diskuterats i ett par år nu. En vändning i debatten var kritiken från aktieauktoriteterna Bengt Rydén, tidigare börschef, och Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i stiftelsen Aktiefrämjandet och dessutom andelsägarrepresentant i fondbolaget Skagens fondstyrelse. De två skrev en debattartikel för i dagarna ett år sedan där de spådde en urgröpning av PPM-systemet om inte möjligheterna att göra fondbyten en masse åt hundratals eller tusentals PPM-fondsparare stryps.

Sedan dess har inget hänt. Inget annat än att erosionen har inletts.

Men gammelfinansbranschen är enig. Rådgivare som tar betalt för att flytta pengarna i premiepensionssystemet (PPM) är inte av godo. Tvärtom är kostnaderna för kollektivet större än nyttan för enstaka individer.

Ett par fondbolag, som Danske Invest och brittiska Aberdeen, har nyligen tagit sin Mats ur skolan. East Capital har också plockat bort några fonder. Förvaltarna anser sig inte kunna göra ett fullgott arbete om de hela tiden måste hålla sig med en större kassa än vad som är önskvärt för att ha beredskap för hastiga och stora in- och utflöden av sparkapital. Med sådana förutsättningar är det svårt att hänga med eller överträffa relevanta jämförelseindex. Massflödena inträffar när sparare överlåter fondvalet till förvaltare som har mandat att använda kundernas pin-koder för att skyffla runt miljarder - och det påverkar ibland priserna för underliggande värdepapper. Under 2009 var det i hela PPM-systemet 4,6 miljoner flyttar. Av dessa var 55 procent bekräftat förvaltarstyrda. Nästa fond att dra sig ur statens pensionstorg kan bli Lars-Erik Forsgårdhs Skagen. Blir det ingen tröghet inbyggd i systemet så drar Skagen pluggen till sommaren, enligt vad som framgår i ett brev i oktober till Pensionsmyndigheten:

- Under en 30-dagarsperiod i år omsattes nästan 2,5 miljarder kronor i en av våra aktiefonder. Det motsvarar ungefär 7 procent av fondens totala kapital, säger Jonas Eriksson som är kommunikationschef på Skagen fonder som tycker att utvecklingen är orimlig.

Så nu ropar finansetablissemanget ovanligt nog på tuffare regler som ska stävja den nymornade entreprenörsandan i pensionspararbranschen. Men är det motiverat?

Antagligen inte. Inte av det skälet i alla fall. I en hyfsat ordnad marknad kommer långsiktiga fonder på sikt att gynnas när de mer spekulativa fonderna som lockat till sig det snabbrörliga kapitalet tvingas ha allt större delar av fondförmögenheten i kontanter. En följdeffekt kan förstås bli den att de populära fonderna lämnar systemet helt, men det behöver inte vara särskilt dramatiskt: 300 fonder har redan gjort det av andra skäl. Och glöm inte att PPM-systemet med sina generösa bytesmöjligheter när det infördes för tio år sedan applåderades av just de fondveteraner som nu beklagar att de inte själva kan ligga i framkant.

Men sedan finns det andra skäl till att begränsa friheten för finansbranschens Följa John. Avgifterna.

Cirka 500 000 svenskar (av drygt 6 miljoner PPM-kontoanslutna) är kunder hos PPM-rådgivare. Det betyder att de antingen prenumererar på nyhetsbrev eller har överlåtit förvaltningen till rådgivarna. Priserna varierar från 500 till 600 kronor om året (men når ibland upp till 1 200 kronor). Branschetta är Swedbank med en kvarts miljon kunder som betalar 495 kronor. Avkastningen är måttlig för storbankens kunder, mellan 5 och 8 procent hittills i år.

Branschen drivs bland annat av hård telefonförsäljning som bara i år renderat 63 anmälningar om aggressiv och/eller vilseledande marknadsföring hos Konsumentverket. "Topplistan" leds av rådgivarna Premiepension Fondval, följt av Monetar och Premiepension Fondservice, med femton, sex respektive sex anmälningar hittills i år.

Två av de tre bolagen som står bakom dessa tre "rådgivare" har mycket små inkomster. Monetar, det tredje, gjorde en vinst på ett par miljoner kronor förra året. Marginalen låg på drygt 20 procent.

Vd:n för Max Matthiessen värdepapper, Tor Falk, säger att sparare måste vara mycket skeptiska mot jämförelsesiffror när det gäller avkastningen som de 15-20 PPM-rådgivare som Affärsvärlden har hittat på internet uppger på sina webbplatser. De är kort sagt inte att lita på.

- Det finns så många möjligheter att räkna, säger Tor Falk och påpekar bland annat att PPM-fondbyten normalt tar flera dagar att administrera.

- Då är det rätt lätt att frisera uppgifter.

Några exempel?

- Jag påstår inte att man gör så, men vad jag pekar på är att min värld (finansbranschen, reds anm) är väldigt hård styrd. Vi har vedertagna regler och revisorer går igenom materialet. PPM-rådgivarnas siffror får däremot stå helt oemotsagda och det är svårt med jämförbarheten.

Aktiefrämjandets Lars-Erik Forsgårdh oroas för att Swedbanks nu två år gamla försöksballong med PPM-rådgivning ska få efterföljare bland andra storbanker.

- Det som bankerna inte lyckades få med sig in i PPM-systemet, att ligga kvar med de höga avgifterna från de vanliga fonderna, är de nu på väg att genomföra. Jag tror inte att folk i allmänhet känner till vad 500 kronor om året med ränta på ränta betyder i minskad pension. Det kan handla om 100 000-tals kronor, säger han (se tabell här intill).

Lars-Erik Forsgårdh har sin uppfattning klar om vad PPM-rådgivarna ägnar sig åt:

- Min ärliga uppfattning är att det är ett rent geschäft. De kan hävda att de ger valuta för pengarna men de har inga bevis för den saken, säger han.

Lars-Erik Forsgårdh rekommenderar sparare som har svårt för att välja själva att i stället placera de 500 kronorna i en indexfond och låta PPM-pengarna ligga i en annan indexfond eller stå kvar på Sjunde AP-fondens ickevals-fond, kallad Såfa.    

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom