Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vändning nära för bopriser?

2009-01-21 13:20

Trots fallande priser går bostadsmarknaden inte under den här gången heller. Tvärtom kan bostadsrätter vara ett intressant investeringsalternativ.

Sällan har rubrikerna om den svenska bostadsmarknaden varit så många och så svarta som just nu. Få ämnen berör som det egna boendet. Som privatperson gäller det att inte låta sig skrämmas. Luttrade aktiespekulanter brukar talar om att "när det ser som mörkast ut är också vändningen som närmast". Detsamma gäller för fastigheter. Om vändningen är här återstår att se, men faktum är att det senaste halvårets kraftiga ras för bostadsrätter har gjort att boendeformen börjar te sig alltmer intressant också som investering.

Prisfallet varierar beroende på vem man frågar. Affärsvärldens webbredaktion har tidigare skrivit om hur förvirrande statistiken från Mäklarstatistik kan vara, beroende på hur den presenteras. Därför har värderingsföretaget Densia, för Affärsvärldens räkning, tagit fram information om prisfallet på bostadsrätter i Vasastan, som är en för prisutvecklingen representativ stadsdel.

Prisfallet i Vasastan uppgår till 20 procent från toppen augusti 2007. Genomsnittspriset har fallit från 55 676 kronor per kvadratmeter till 44 544 kronor per kvadratmeter i dag. Och ska man tro på någon form av konsensus bland experter finns det ytterligare 10-15 procent kvar innan en eventuell botten kan skönjas. Några experter tror dessutom att det blir betydligt värre än så. Visst finns det mycket som talar för en fortsatt dålig prisutveckling på bostadsmarknaden.

Men frågan är om inte analytikerkåren i vanlig ordning riskerar att ta ut svängarna lite för mycket. Enligt Swedbanks ekonomiska sekretariat är skuldkvoten nu uppe i nivåer motsvarande 150 procent av den disponibla inkomsten, vilket är över nivåerna i början på 1990-talet. Å andra sidan är det tveksamt att tala om en hög belåning när gemene man klarar av att betala sina skulder med 1,5 årslöner. Snarare handlar det om enskilda hushåll som kan ha för stor belåning. Också ränteutvecklingen talar för bostadsmarknaden och enligt SEB väntas Riksbanken kapa en redan låg reporänta på 2 procent ned till 0,5 procent redan i april.

Störst påverkan på bostadspriserna har arbetsmarknaden. Enligt preliminära siffror från Swedbank väntas den totala arbetslösheten stiga såväl 2009 som 2010 för att hamna strax under 12 procent år 2011. Under den svenska finanskrisen i början på 1990-talet bottnade huspriserna ungefär samtidigt som arbetslösheten låg på sin högsta nivå. Får Swedbank rätt i sina prognoser har vi 12-18 månader av tråkig prisutveckling framför oss. Men bostadsrätter i storstäderna vänder snabbast i priscykeln, därför kan vändningen mycket väl komma tidigare. En intressant faktor är även att den låga räntenivån i kombination med det kraftiga prisraset på allvar börjat göra bostadsrätt till ett kostnadsmässigt bra alternativ till hyresrätt.

Gösta Carlberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom