Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vänta med belysningsbolaget

2018-10-10 18:30
Foto: Fagerhult

Fagerhult har haft ett tungt år på börsen efter en tidigare hausseartad omvärdering av bolagets värderingsmultiplar. Tillväxtutsikterna är relativt ljumma på ett års sikt liksom värderingen, och vi avvaktar därför ett bättre ingångsläge.

VÄNTA. Belysningsbolaget Fagerhult har haft en mörk utveckling på börsen det senaste dryga året. Det som har hänt är att aktien åkt retur på resan som tog den från 50 kronor i början av 2016 till 130 kronor i juni 2017. Då expanderande p/e-multipeln från cirka 15, vilket är lite för lågt, till cirka 30, vilket är för högt. I dag handlas aktien strax under p/e 19 på rullande tolv månader, vilket givet var bolaget och konjunkturen befinner sig är ungefär rättvist i Affärsvärldens ögon.

Eventuell tillväxt de kommande åren måste komma från förvärv. Fagerhult har en stark förvärvshistorik i en fragmenterad bransch, men i närtid medger balansräkningen, där nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,3 gånger vid halvårsskiftet, inga större utsvävningar.

Affärsvärldens syn på aktien kan sammanfattas i att dagens värdering är rättvis. Bolaget har historiskt lyckats växa med strax under 10 procent per år och har under åren haft en stabil lönsamhet. Någon multipelexpansion från dessa nivåer är således inte motiverad.

Tillväxtutsikterna ser på ett års sikt inte heller lysande ut, vare sig organiskt eller via förvärv. Därutöver tillkommer en viss osäkerhet, då bolagets mångårige vd Johan Hjertonsson kliver av för att bli vd på huvudägaren Latour. Vänta och köp om aktien faller till runt 65 kronor.

Detta är en sammanfattning av aktierådet Gul lampa i belysningsbolaget

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom