Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Väntad avmattning i Volvo

2019-10-18 12:49
Volvo Vera, Volvos kommade autonoma och hyttfria lastbil. Foto: Volvo Truck Corporation

KOMMENTAR Orderfallet var visserligen oväntat kraftigt. I sin helhet ser dock Volvo ut ungefär som förväntat efter kvartal tre och Affärsvärlden ser fortfarande aktien som köpvärd.

Med ett orderfall på 45 procent mot förväntade 32 procents enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikerprognoser tolkades Volvos tredje kvartal som något av en besvikelse av marknaden. Detta trots att rörelseresultatet, 10 880 miljoner kronor, överträffade snittförväntningarna med cirka 3 procent. Det var för övrigt 19:e kvartalet i rad som Volvo kunde redovisa resultatförbättring kvartal mot kvartal. Aktien föll också under förmiddagen runt 2,5 procent.

Orderras på 81 procent i Nordamerika, Europa var ned 20 procent, är dramatiska siffror. Samtidigt ska ett enskilt kvartal inte övertolkas. Ser man i stället till Volvos prognoser för marknaden för 2020, ligger det i linje med vad man kunde förvänta sig. Tunga lastbilar i Europa väntas minska till 275 000 fordon nästa år, mot förväntade 320 000 fordon 2019. I Nordamerika spås uppgå marknaden minska till 240 000 fordon under 2020, från väntade 340 000 fordon 2019.

Vd Martin Lundstedts kommentarer på presskonferensen gick ut på att är helt förväntat, att man är produktionsmässigt förberedda och han snarast välkomnade en återgång till ”normala ersättningsnivåer” på lastbilsmarknaden. Det skulle tala för att vinstmarginalen inte behöver påverkas i så stor utsträckning 2020. Martin Lundstedt upprepade också målsättningen att hålla en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Det finns, utöver konjunkturen, en del oroande faktorer, en är att Volvo fortsätter tappa marknadsandelar i Nordamerika och Europa. Frågan är hur det hanteras 2020 och om det påverkar prisnivån, höjda priser var starkt bidragande till vinstförbättringen tredje kvartalet. Valutan är en annan joker, positiva valutaeffekter bidrog med så mycket som nästan 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Sammantaget förändrar dock inte rapporten Affärsvärldens uppfattning att Volvo med nuvarande värdering, p/e 8 på 2019 och 10 på 2020, är köpvärd, i synnerhet som stark balansräkning talar för en fortsatt direktavkastning i nivån 4-5 procent även i svagare konjunkturår.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom