Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Väntläge i klädjätten

2018-10-10 18:15
Foto: H&M

H&M har rusat på börsen och fler pilar pekar nu i rätt riktning, även om flera frågetecken kvarstår. Historiska värderingsmultiplar på i princip stillastående vinster framöver osar dock fullvärderat.

Klädjätten H&M fortsätter att vara på allas läppar. Livet före och efter niomånadersrapporten har inneburit en uppvärdering av aktien med drygt 30 procent och därmed en praktfull smocka till de aktörer som spekulerat i nedgång.

Aktiemarknaden fortsätter dock att tvista om huruvida H&M nu har lagt det värsta bakom sig och att det nu går att se tidiga tecken på återhämtning i framför allt försäljningen.

Affärsvärldens bedömning är att den negativa vinsttrenden för H&M fortsätter och att vinsten per aktie faller med 17 procent i år och är stillastående under 2019. Aktiemarknaden delar bilden av stillastående vinster framöver. I databasen Factset finns prognoser så lång fram som till 2021, då rörelseresultatet förväntas bli 18,6 miljarder kronor och vinsten per aktie 9,1 krona. Det är fortfarande väsentligt under 2017 års siffror. Dagens historiskt låga rörelsemarginal bedöms alltså bestå framöver.

För detta betalar aktiemarknaden p/e-talet 21 på 2018 och 2019 års prognoser. Det osar fullvärderat givet de osäkerheter som fortfarande omger bolaget och är dessutom i linje med det historiska genomsnittet för H&M. Justerat för nettoskulden värderas aktien till ev/ebit 17 på 2018 års prognos, vilket är helt i linje med övriga sektorn. Likaså finns allt större frågetecken kring huruvida nuvarande utdelningsnivå är uthållig, det vill säga 9,75 kronor motsvarande 5,5 procent direktavkastning. Förvisso, H&M är i praktiken obelånat så under ännu några år kan utdelningsnivåerna bibehållas och den prestigeförlust som det skulle innebära att sänka utdelningen kan undvikas.

Sammantaget har vi svårt att lockas av H&M-aktien efter den kraftiga kursuppgången den senaste månaden. Aktien är fullvärderad och bättre köptillfällen kommer under det kommande året.

Detta är en sammanfattning av analysen Fullvärderad efter kursrallyt.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom