Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vårbudgeten: Reformer för 2,6 miljarder i år

2018-04-16 08:27
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Förslagen i regeringens vårändringsbudget för 2018 innehåller reformer för sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor och fördelar sig på fyra områden.

Förslagen fördelar sig enligt regeringen på fyra områden, nämligen att välfärden ska stärkas (1,5 miljarder kronor), att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (0,5 miljarder kronor), att fler ska komma i arbete (0,35 miljarder kronor) samt stärkt trygghet och säkerhet (0,28 miljarder kronor).

Bland annat investerar regeringen 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer, 200 miljoner kronor på Polismyndigheten, 170 miljoner kronor genom nya medel till företag och privatpersoner som installerar solceller och 141 miljoner kronor för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor.

Vidare föreslås 50 miljoner kronor för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor samt 45 miljoner kronor till att fylla på elfordonspremien.

För att Skatteverket ska kunna göra de oanmälda kontroller av personalliggare som krävs föreslås ett tillskott till Skatteverket på 7 miljoner kronor.

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan de två regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Regeringen prognostiserar också att Sveriges BNP väntas öka med 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Vid prognosuppdateringen i februari väntades en BNP-ökning på 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Arbetslösheten väntas uppgå till 6,2 procent i år och 6,2 procent nästa år, för att sedan sjunka till 6,1 procent år 2021. Prognosen för 2018-1019 är därmed uppreviderad med 0,1 procentenheter.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +1,0 procent av BNP i år, +1,0 procent nästa år och +1,3 procent år 2020. Det är en 0,1 procentenhet lägre för 2018 och 2020 än tidigare.

KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,7 procent i år och 1,7 procent nästa år.

Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att sedan 2014 har Sverige haft en högre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder och tillväxten bedöms bli hög även 2018. Sysselsättningen har ökat med 250.000 personer under samma period och sysselsättningsgraden är på den högsta nivån på över 25 år.

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i ett EU-land. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan år 2003, och efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög och arbetslösheten väntas fortsätta minska till 6,2 procent 2018.

De offentliga finanserna har uppvisat överskott sedan 2015 och väntas fortsätta göra det de kommande åren.

"Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste", säger finansministern enligt ett pressmeddelande.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom