Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värderingen lockar - köp

2019-05-22 18:05

ANALYS Med en allt större andel service ska det till en rejäl inbromsning av lastbilsmarknaden kommande år för att motivera nuvarande låga värdering av Volvo. Affärsvärlden ser mer uppsida än risk i aktien och rekommenderar köp.

KÖP Volvos form är bättre än på länge. Martin Lundstedts Scaniafiering i form av ständiga förbättringar, modularisering och decentraliserad organisation har gjort bolaget effektivare och bättre på att utnyttja synergier och skalfördelar. Med en stark konjunktur (och svag krona) i ryggen har lönsamheten successivt förbättrats, rörelseresultatet har fördubblats på tre år och rörelsemarginalen har från 6,5 procent 2015 pressats upp till målsatta 10 procent i fjol. Innevarande år ser inte heller så tokigt ut. I Europa ligger marknadsprognosen på tunga lastbilar på 300 000, svagt ner jämfört med 2018. I Nordamerika är prognosen i stort sett en oförändrad marknad, men Martin Lundstedt flaggade i samband med kvartalsrapporten för att det kunde bli bättre än så. Trots en kursuppgång på drygt 20 procent i år värderas Volvo i dagsläget till p/e under 9 på prognostiserad vinst 2019. Till en viss del handlar den låga värderingen förmodligen om en slags konglomeratrabatt men det som styr värderingen mest är förstås bolagets konjunkturkänslighet och att 2019 förväntas bli toppen på innevarande konjunkturcykel. Volvo med en ökad andel service mindre beroende av konjunkturen nu än tidigare, Affärsvärlden uppskattar att service svarade för mellan 30 och 40 procent av rörelseresultatet 2018. 

Det krävs alltså en rejäl inbromsning av lastbilsmarknaden 2020, ett år med presidentval i USA, för att nuvarande dystra vinstprognoser ska slå in. Sammantaget är värderingen av Volvo tillräckligt låg för att Affärsvärlden ska se köpläge på ett års sikt.

Detta är en kortversion av Värdering som lockar. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom