Världens chefer har tappat framtidstron

2011-08-12 08:41 Jonas jonas_melzer

Ledande befattningshavare som gör affärer på en global nivå tror inte att det ekonomiska läget kommer att förbättras. Det visar en ny undersökning.

I en enkät som The Economist låtit göra har 1500 ledande befattningshavare tillfrågats huruvida de tror att saker och ting kommer att bli bättre.

När undersökningen gjordes i maj 2011 var 19,3 procent positivt inställda. I den senaste undersökningen har den siffran fallit med 10,5 procentenheter.

Dock tror 23,3 procent att det blir bättre inom sex månaders tid. Men 33,8 procent tror det blir värre.

När det gäller banker anser 59 procent av de tillfrågade att storbankerna inte efterlever de regelverk som finns.

De flesta skulle vilja se att bankernas kapitalkrav höjdes.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet