Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Världshandelns flyt(t)firmor

2019-10-09 18:00

Handelskrig och lågkonjunktur är inte bra för världshandeln. Men nya rutter och miljöregler gynnar rätt positionerad sjöfart.

USA:s och Kinas handelskrig och en vikande världskonjunktur hämmar självklart världshandelns volymer. Förändrade handelsmönster är dock lönsam business för välpositionerade skeppare på de sju haven. I veckans tabell listas rederi- och hamnaktier.

Konglomeratgruppen överst toppas av AP Møller-Mærsk, en dansk gigant inom containershipping och hamnterminaler. Nummer två, Cosco Shipping, är en del i statskontrollerade kinesiska Cosco, som just svartlistats av USA för påstådda oljetransporter åt Iran. Bolag nummer tre är norska sjökonglomeratet Wilh Wilhelmsen (se analys på sid 38).

Blockering av Cosco, plus attacker mot Saudiarabiens pipelines som lyft oljepriset, förklarar att fraktpriser för råolja mellan USA och Asien satt treårshögsta (VLCC-rater). Via grupp tvås olje-, gas- och kemikalierederier kan spekuleras i en fortsatt stökig energimarknad.

Varuflödena i fast form nås via grupp tres rederier, där framför allt slagiga priser på containrar och torrlast nu faller med konjunkturen.

För samtliga rederier måste placerare analysera effekten av de nya svaveldirektiv som träder i kraft vid årsskiftet: världens handelsflottor delas då upp i A- och B-lag, med helt olika möjligheter att tjäna pengar långsiktigt. För den som vill gå ned i risk erbjuds infrastrukturaktier i grupp fyras hamnoperatörer.

Slutligen listas två bolag som utrustar hamnarna: dels finländska Cargotecs lastningslösningar och dels Stockholmsnoterade Cavotec, med bland annat el- och automationsprodukter, låg värdering och ett köpråd i nummer 21/2019.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom