Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värmen sänkte Husqvarna

2018-10-19 08:16
Husqvarnas vd Kai Wärn har lovat ett rejält lönsamhetslyft till 2016. Hittills går utvecklingen enligt plan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

"Tredje kvartalet präglades i stor utsträckning av fortsatt varmt och torrt väder i de centrala och norra delarna av Europa, vilket hade en dämpande effekt på efterfrågan på produkter och tjänster för gräsklippning", skriver Husqvarna i rapporten.

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, på 225 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Bolaget hade tidigare prognostiserat ett rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, på cirka hälften av de 433 miljoner som blev utfallet i det tredje kvartalet i fjol, det vill säga cirka 217 miljoner.

Husqvarnas tredje kvartal präglades i stor utsträckning av fortsatt varmt och torrt väder i de centrala och norra delarna av Europa. Detta hade en dämpande effekt på efterfrågan på produkter och tjänster för gräsklippning, medan efterfrågan på bevattningsprodukter påverkades positivt.

Även när Husqvarna i mitten av september informerade om de strukturåtgärder bolaget vidtar pekades på ovanstående vädereffekter.

Nettoomsättning, justerad för valutakursförändringar, minskade med 5 procent i divisionen Husqvarna i det tredje kvartalet. Försäljningen av gräsvårdsprodukter, inklusive robotgräsklippare, minskade "väsentligt" i norra Europa efter en lång period av mycket varmt och torrt väder, medan försäljningen i Nordamerika ökade.

Divisionen Gardena visade en ökning på 23 procent, positivt påverkad av den långa perioden av torrt och varmt väder i Centraleuropa vilket förlängde säsongen för bevattningsprodukter.

Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent, justerat för valutakursförändringar.

I rapporten pekar Husqvarna på vikten av att genomföra prishöjningar, att återställa balansen mellan effektiviseringsprogram och kostnader för initiativ för lönsam tillväxt och leverera besparingar av omstruktureringen av divisionen Consumer Brands.

"Ett framgångsrikt genomförande av dessa faktorer utgör grunden för att uppnå målet om 10 procents rörelsemarginal 2019", skriver vd Kai Wärn.

Husqvarnas omsättning uppgick till 8.042 miljoner kronor. Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på 8.084 miljoner, enligt Bloomberg News.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom