Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Varnar för onödigt hög reporänta

2013-11-15 08:55
Foto: Bertil Ericson / TT

Vice riksbankschef Karolina Ekholm varnar för att reporäntan är för hög och att Riksbanken har låtit inflationen avvika från inflationsmålet på 2 procent för länge.

Varningen kommer i ett tal på arbetsgivarorganisationen Almega i dag, dagarna efter det att inflationssiffror för oktober i veckan visat att priserna i Sverige just nu faller.

"Om inflationen tillåts avvika från ett uppsatt mål under en lång tid kan det påverka allmänhetens förståelse för den förda politiken och förtroende för inflationsmålet", säger hon enligt en förskriven kopia av talet.

Karolina Ekholm hör till en minoritet i Riksbankens direktion, som sedan en tid pläderat för sänkt reporänta för att få upp inflationen till målet på 2 procent.

Majoriteten i Riksbanken, anförda av riksbankschefen Stefan Ingves, har dock sedan december 2012 valt att låta reporäntan ligga kvar på 1 procent med hänvisning till riskerna med hushållens höga skuldsättning och kraftigt stigande bostadspriser.

Enligt Ekholm avspeglar dock de höga och stigande bostadspriserna huvudsakligen en stor brist på bostäder och inte någon prisbubbla. Dessutom tror hon inte att en för hög reporänta under en period får någon större effekt på den höga skuldsättningen bland svenska hushåll.

Betydligt mer slagkraftiga åtgärder för att få bukt på den oroande utvecklingen vore enligt Karolina Ekholm att justera ned ränteavdraget eller att införa en fastighetsbeskattning. Finansinspektionens planer på höjt golv för riskvikter på bolån och amorteringsplaner för bolån är också mer effektfulla än en onödigt stram penningpolitik, förklarar hon i talet.

"Finansinspektionen, som har fått det huvudsakliga ansvaret för dessa verktyg, har redan använt flera av dem och har signalerat att man kommer att vara fortsatt vaksam mot risker kopplade till hushållens skuldsättning. Det bör rimligtvis spela roll för den penningpolitiska avvägningen", tillägger hon.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom