Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värsta energibolagen

2010-12-14 09:44

Här är listan på svenskarnas värsta och bästa energibolag.

Sämst enligt företagen är Fortum medan privatkunderna anser att sämsta elbolag är Nynäshamn Energi. Det är Svensk Kvalitetsindex (SKI) som varje år utför en marknadsundersökning över hur nöja svenskarna är med sina energibolag.

Årets index över hur nöjda svenskarna är med sina energibolag visar inga dramatiska förändringar från i fjol, men branschens förtroende är på uppgång visar Svenskt Kvalitetsindex.

Kundernas nöjdhet ökar med en procentenhet från 64,3 till 65,3. Värdet kan variera mellan 0 till 100 och missnöjda kunder återfinns inom indexintervallet 0-60, medan nöjda kunder finns inom intervallet 60-75 och mycket nöjda kunder inom intervallet 75-100.

Enda bolag som lyckas nå upp till intervallet för mycket nöjda kunder är Luleå energi som har mycket nöjda privatkunder. I företagskategorin lyckas inget bolag nå över 75 procent i nöjdhetsindexet, närmast är återigen Luleå energi.

SKI har intervjuat 5 000 privatkunder och 7 000 företag om hur de ser på energibranschen.  Resultaten visar att pris och avtal är det ämnen som engagerar privatkunden mest. Flertalet anser att det är otydligt vad som gäller och känner en irritation över att kostnaderna inte går att påverka. Dessutom tycker många att fakturan är krånglig och svårtolkad.

Nynäshamns Energi får sämst betyg av privatkunderna med ett medelbetyg på 57,8. Men även jättekoncernerna Fortum och Eon har många missnöjda kunder.

Både Eon och Fortum hamnar bland de fem med sämst betyg. Båda har imageproblem och Eon anses inte vara prisvärd.

Att branschen ligger kvar på förra årets nivå visar att man trots vintern som var 2009/2010 har klarat av att bemöta kundernas frustration vad gäller elpriser och avtal skriver SKI i sin rapport.

Vad gäller företagskunderna är den huvudsakliga anledningen till att man byter elhandelsföretag priset.

Sämst betyg av företagskunderna får finska Fortum som ligger klart sist med ett medelbetyg på 54 procent, det vill säga i intervallet missnöjda kunder. Ytterligare ett bolag finns i intervallet missnöjda kunder och det är statliga Vattenfall som får 59 i medelbetyg från företagskunderna.

I förra veckan när energipriset sköt i höjden var flera el-intensiva företag åter kritiska och pappersmassabolaget Rottneros stängde till och med ner delar av sin produktion under tio dagar på grund av det höga elpriset.

-Sverige kan inte leva med dubbla energipriser mot omvärlden och tro att vi kan ha energikrävande produktion kvar. Det kommer aldrig att gå, säger Ole Terland, vd på Rottneros till SVT.

Enligt Ole Terland är problemet att Sverige saknar energipolitik.

-Det här är elbrist vi har i Sverige. Det finns ju inte ström. Då blir det så här med priserna. Vi saknar energipolitik och det har vi gjort i många år, säger han till SVT.

Näringsdepartementet har svårt att se hur regeringen ska kunna påverka läget och säger till SVT att man inga åtgärder finna att ta till, i alla fall inte på kort sikt.

-Men det här är inget regeringen råder över. Vi har inga åtgärder på kort sikt att ta till, säger Daniel Johansson, statssekreterare på näringsdepartementet.

Lägst betyg av privatkunderna:
Nynäshamn Energi 57,8

Lunds energi 58,1

Fortum 59,1

Eon 60,5

Kreab 62,4

 

Högst betyg av privatkunderna:
Luleå energi 76,9

God el 74,4

Varberg energi 73,5

Telge energi 72,3

Gävle energi 71,4

 

Lägst betyg av företagskunderna:
Fortum 54

Vattenfall 59

Lunds energi 60

Din el 60

Eon 61

 

Högst betyg av företagskunderna:
Luleå energi 73

Skellefteå kraft 70

Dala kraft 69

Gävle energi 67

Telge energi 67

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom