Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vasakronan ökar vinsten

2016-08-22 12:07

Fastighetsbolaget Vasakronan redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt på 800 miljoner kronor (752) för det andra kvartalet 2016.

Driftsnettot var 1.105 miljoner (1.056).

Hyresintäkterna var 1.534 miljoner (1.504). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 1 procent till följd av nyuthyrningar och omförhandlingar.

Värdeförändringar på fastigheter var 4.339 miljoner (2.852) och på finansiella instrument -731 miljoner (1.146).

Resultatet före skatt blev 4.399 miljoner (4.750) och resultatet efter skatt blev 3.564 miljoner (3.711).

Uthyrningsgraden var 93,6 procent (92,5) och överskottsgraden var 72 procent (70).

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom