Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vd:n som fick högst fallskärm

2016-08-22 12:27
Storbolagschefer som fått lämna på senare tid. Övre raden från vänster: Frank Vang-Jensen, Olof Persson, Alex Myers, Jan Johansson och Michael Wolf. Undre raden från vänster: Hans Vestberg, Susanna Campbell, Olof Faxander och Anders Nyrén.

Under de senaste ett och ett halvt åren har nio av börsens 79 storbolagschefer tvingats lämna sina tjänster. Bolagen har behandlat sina avgående chefer väl, sett till avgångsvederlagen.

Den 11 februari i fjol meddelade skogs- och hygienkocernen SCA att vd Jan Johansson fått sparken. Han lämnade vd-posten drygt två veckor senare. Under de knappt 18 månader som passerat därefter har ytterligare åtta av börsens storbolagschefer tvingats lämna.

I maj 2015 var det Industrivärldens vd Anders Nyréns tur. Både Johansson och Nyrén fick lämna sina vd-poster i kölvattnet av SvD:s granskning av SCA-topparnas användande av koncernens tre flygplan. Jan Johansson belönades med två årslöner i avgångsvederlag, sammanlagt 22 miljoner kronor. Anders Nyrén fick nästan lika mycket, 21 miljoner kronor.

Däremellan tvingades Volvo:s vd Olof Persson bort. Beslutet offentliggjordes den 22 april 2015. Avgångsvederlaget blev två årslöner som uppgick till totalt 24,5 miljoner kronor.

I augusti var det dags igen. Den här gången var det Sandvik-chefen Olof Faxanders tur. Efter drygt fyra år på vd-posten fick han två årslöner i samband med uppsägningen - sammanlagt 30 miljoner kronor.

Efter en lugn höst hade börsåret 2016 knappt hunnit börja innan nästa storbolags-vd fick lämna sitt uppdrag. Den 9 februari meddelar Swedbank att Michael Wolf lämnar med omedelbar verkan.

"Jag blev överraskad över styrelsens beslut, men har samtidigt största respekt för att det är styrelsen som tillsätter och avsätter vd. Jag vill rikta ett genuint lycka till, till banken", sade Michael Wolf i en skriftlig kommentar till beskedet.

Hans avgångsvederlag bestod av 75 procent av lönen under den ettåriga uppsägningstiden samt ytterligare 75 procent av lönen i tolv månader - sammanlagt 22 miljoner kronor.

Under sommaren tog vd-avgångarna fart igen. På knappt åtta veckor fick ytterligare fyra storbolagschefer lämna sina uppdrag.

Den 1 juli fick Ratos vd Susanna Campbell gå efter cirka fyra år på posten.

”Ratos har resultatmässigt underpresterat under en period. Styrelsens bedömning är att det framöver, och i ett allt tuffare konkurrensläge, behövs en bredare operativ ledarerfarenhet på vd-posten”, sade styrelseordförande Jonas Wiström i en skriftlig kommentar.

Hon fick en uppsägningslön på sex månader plus ett avgångsvederlag på 1,5 gånger hennes fasta årslön på 6,3 miljoner kronor - maximalt 12,6 miljoner kronor.

Senare under samma månad får telekomjättenEricssons vd Hans Vestberg foten. Under den sex månader långa uppsägningstiden fick han cirka 7 miljoner kronor. Därutöver fick han ett avgångsvederlag på 21 miljoner kronor för sammanlagt 18 månader. Den summan kan däremot minska med maximalt 50 procent om Vestberg skulle få ett nytt jobb under perioden.

Den 16 augusti sparkas så ytterligare en vd inom Industrivärden-sfären när Handelsbankens vd och koncernchef Frank Vang-Jensen får sparken.

– Han räckte helt enkelt inte till. Jobbet blev för stort för honom. Det var en felrekrytering som jag var en del av, kommenterade bankens ordförande Pär Boman uppsägningen.

Enligt Boman har Vang-Jensen en uppsägningstid på två år och en total ersättning på 19 miljoner kronor.

Och så i dag, den 22 augusti, får Getinges vd Alex Myers sparken.Som Affärsvärlden redan har berättat kan han kvittera ut närmare 43 miljoner kronor efter uppsägningen.

Sparkade storbolagschefer och deras avgångsvederlag

Februari 2015 - Jan Johansson (SCA) - 22 miljoner

April 2015 - Olof Persson (Volvo) - 24,5 miljoner

Maj 2015 - Anders Nyrén (Industrivärden) - 21 miljoner

Augusti 2015 - Olof Faxander (Sandvik) - 30 miljoner

Februari 2016 - Michael Wolf (Swedbank) - 22 miljoner

Juli 2016 - Susanna Campbell (Ratos) - 12,6 miljoner

Juli 2016 - Hans Vestberg (Ericsson) - 28 miljoner

Augusti 2016 - Frank Vang-Jensen (Handelsbanken) - 19 miljoner

Augusti 2016 - Alex Myers (Getinge) - 42,8 miljoner

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom