Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vd:n varnar: "Handeln kommer inte generera inflation"

2018-03-14 13:12
Foto: HUI Research

Riksbanken behöver reflektera över hur inflation kan skapas när handeln inte längre höjer priserna."Handeln skulle gärna hjälpa Ingves och höja priserna, men man vågar inte av rädsla för att förlora marknadsandelar", säger Jonas Arnberg.

E-handeln ritar snabbt om spelplanen för detaljhandeln, med kraftigt ökad konkurrens från utländska e-handelsjättar som Amazon och en ständig prispress. Det sade Jonas Arnberg, vd vid HUI Research, vid en presentation av HUI:s nya konjunkturrapport.

"Handelns utmaning i dag är inte konjunkturläget, utan det handlar om att anpassa sig till en digital affärsmodell och en helt ny konkurrens från utlandet som vi inte haft tidigare", sade han.

E-handeln från utlandet ökar kraftigt, bland annat allt fler handlar från Kina.

"En ännu tuffare konkurrens är jättar som Zalando och Amazon, som helt kommer att förändra spelplanen. Amazon lägger 120 miljarder kronor på forskning varje år. De kommer att utveckla infrastruktur för en helt ny handel. Det kommer att bli tufft att vara en liten aktör i den konkurrensen", sade Jonas Arnberg.

E-handeln i Sverige växer kraftigt, i stort sett hela tillväxten i sällanköpsvaruhandeln i fjol var på nätet, och e-handeln står nu för 9 procent av den totala detaljhandeln. Svensk e-handel omsätter cirka 70 miljarder och utländsk e-handel står för ytterligare 15 miljarder kronor. Under 2018 väntas e-handelns försäljning växa med 15 miljarder kronor.

"Det kommer att synas i butikerna", sade Jonas Arnberg som tillade att e-handeln nu kommer att få ökad konkurrens från både internationella e-handelsjättar och av att traditionella butikskedjor tvingas ut på nätet.

Han sade att historiken visar att när 15 procent av all handel i en bransch är på nätet kommer också all framtida tillväxt att ske där. Den stora revolutionen lär komma när även mathandeln flyttar över till nätet.

"E-handeln är fortfarande liten i livsmedelshandeln. När den ökar på nätet minskar trafiken till andra butiker", sade han.

Ytterligare en effekt av digitalisering och e-handel är att priserna i sällanköpsvaruhandeln nu minskar trendmässigt, vilket kräver ständiga effektiviseringar från företagen. Detta gör också att Riksbanken "är helt fel ute" när de tror att de kan få upp inflationen till 2 procent genom minusränta som höjer importpriser och får handeln att höja sina priser i butik.

"Det fungerar inte så. I stället ändrar man sina inköp eller sänker kvaliteten för att kunna hålla samma priser. Det kommer inte att genereras inflation från handeln på många år. Priserna kan snarare komma att sänkas ytterligare med nya affärsmodeller som klarar lägre priser", sade han

Han sade att Riksbanken kommer att behöva reflektera över hur inflation kan skapas när handeln, som står för en stor del av inflationen, inte längre höjer priserna.

"Handeln skulle gärna hjälpa Ingves och höja priserna, men man vågar inte av rädsla för att förlora marknadsandelar", sade Jonas Arnberg.

Han sade också att detta förändrade landskap gör att det finns många affärsmodeller i handeln som inte håller. Det kommer att krävas affärsmodeller som klarar låga marginaler.

Han pekade också på att skillnaderna blir allt större mellan de företag inom handeln som tjänar pengar och som går med förlust. Trots högkonjunktur går 30 procent av alla företag inom sällanköpsvaruhandeln med förlust.

"Om det går dåligt i dag för 30 procent av alla företag i handeln när det är minusränta och högkonjunktur kan man fråga sig hur det ska gå med positiv ränta eller en lågkonjunktur", sade Jonas Arnberg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom