Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Vi litade på Fredrik Crafoord"

2010-06-08 15:37

HQ Banks kollaps har rötter i Carnegies tradingskandal våren 2007. Men i stället för att då stänga portföljen litade HQ:s ordförande Mats Qviberg på att tradingchefen Fredrik Crafoord skulle ordna situationen.

Det finns stora likheter mellan HQ:s akuta kris och härvan som slutade med att investmentbanken Carnegie varnades av Finansinspektionen hösten 2007. I båda fallen är det derivatförluster i tradingboken som ledde till förluster på hundratals miljoner kronor. I båda fallen gavs superstjärnorna på tradingavdelningen för fria tyglar.

Men det finns dessutom direkta kopplingar. Efter att en tradingskandal uppdagats i maj 2007 slutade Carnegie att handla med långa OMX optioner efter att . Några av positionerna tvångsavslutades, andra har fått ticka på. Men i praktiken lämnade Carnegie marknaden för tre år sedan.

Som en direkt konsekvens förlorade HQ sin viktigaste motpart för långa OMX-terminer och marknaden dog. HQ:s ordförande Mats Qviberg säger till Affärsvärlden att det bästa hade varit att stänga portföljen snarast möjligt efter att Carnegie drog sig ur, alltså under hösten 2007 eller våren 2008. En diskussion fördes också då.

- Men vi litade på att Fredrik Crafoord skulle lösa det. Så blev det så här. Det är jättetråkigt, säger han.

Istället har HQ rullat framför sig derivat, i förhoppningen att marknaden ska bli likvid igen, volatiliteten stabiliseras och positionerna visa svarta siffror. I stället kom finanskrisen och nu Greklandskrisen.

Har styrelsen hela tiden varit full medvetna om att det funnits rullande långa derivatpositioner i tradingportföljen?
- Ja, det har vi varit.

Finns det misstankar om oegentligheter?
- Nej. Däremot har vi begått misstag och gjort dåliga affärer. Det är inte olagligt, men väldigt tråkigt, säger Mats Qviberg.

Fredrik Crafoord avböjer att intervjuas av Affärsvärlden.

Läs mer om HQ:s tradingsmäll och varför solida investmentbanker aldrig lär sig av historien i nummer 23 av Affärsvärlden, som kommer ut i morgon onsdag.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här

Erik Wahlin

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom