Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vice riksbankschefen: Då kan vi börja höja räntan

2017-07-18 09:46
Vice riksbankschef Per Jansson. Foto: Riksbanken

Vice riksbankschefen Per Jansson har tre villkor för att det ska vara möjligt att på ett allvarligt sätt börja diskutera en avveckling av den mycket expansiva penningpolitiken.

Det sade han vid det penningpolitiska mötet den 3 juli, enligt mötesprotokollet som publicerades på tisdagen.

Det första, och klart viktigaste villkoret, är att den mer underliggande inflationstakten under ett flertal månader ligger nära 2 procent. Ett viktigt test är framöver när en ökad efterfrågedriven inflation ska kompensera negativa bidrag från både energipriser och kronans växelkurs. Den senaste tidens kronförstärkning ökar givetvis inte sannolikheten för att det här testet ska klaras.

Det andra villkoret är just att den svenska kronans växelkurs inte får appreciera för fort och för mycket. Det skulle inte bara minska inflationen utan även bromsa tillväxten.

Det tredje villkoret är att andra centralbanker, framförallt ECB men även den amerikanska centralbanken Federal Reserve, blir mer konkreta kring, eller i större omfattning börjar, att avveckla sin expansiva politik. En för tidig avveckling av den expansiva svenska penningpolitiken, relativt penningpolitiken som förs i omvärlden, skulle vara förknippad med "mycket stora risker".

Per Jansson underströk att han för egen del bedömer att de två första villkoren kommer att vara mycket svåra att klara om det tredje villkoret inte också uppfylls, eller ännu värre, så att säga går åt fel håll.

Om ECB fortsätter att köpa ytterligare tillgångar nästa år, vilket ju förväntas på de finansiella marknaderna, blir det enligt Per Jansson troligtvis mycket svårt för Riksbanken att helt upphöra med nya köp redan vid årsskiftet.

"Ett viktigt arbete under hösten blir därför att fortsätta och fördjupa analysen av vilka finansiella tillgångar som skulle kunna vara aktuella för ytterligare köp", sade han.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom