Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Viktiga punkter för pressat H&M

2017-01-24 16:54
Karl-Johan Persson, vd för H&M. Foto: IBL

Ett antal frågor ligger och bubblar inför H&M bokslutskommuniké.

Klädjätten har petats ner från förstaplatsen som Stockholmsbörsens största bolag och den rejält pressade aktiekursen ligger nu på samma nivå som sommaren 2013.

För just det fjärde kvartalet (september-november) väntas negativa vädereffekter och en tuff priskonkurrens ha vägt på H&M:s bruttomarginal.

"Den sedan tidigare meddelade försäljningen var svag, vi räknar med en nedgång i jämförbara butiker på 3 procent, i ett fjärde kvartal som började med ogynnsamt varmt väder och slutade med en period med intensiva kunderbjudanden runt Black Friday och Cyber Monday", skriver Handelsbanken Capital Markets inför rapporten.

Viktiga punkter inför rapporten:

* Kvartalets bruttomarginal väntas enligt SME Direkts sammanställning av 26 analytikers prognoser ha backat till 56,5 procent (57,5). Rörelsevinsten spås ha sjunkit till 6,9 miljarder kronor (7,1).

* Behålls butiksexpansionsmålet? Redan sommaren 2015 började H&M prata om att målet att öka antalet butiker med 10-15 procent per år var trubbigt, bland annat mot bakgrund av den växande onlineexpansionen. Kanske är det dags att överge strategin med en oförminskad expansionstakt samtidigt som e-handeln vinner mark på bekostnad av fysiska butiker.

Ett alternativ skulle vara ett mål för den totala försäljningsökningen, men exempelvis RBC Capital Markets tror på en sänkning av butiksmålet.

* Till det ursprungliga H&M har på senare år adderats varumärken som COS, & Other Stories och Home. H&M har flaggat för att ett eller två nya varumärken ligger i pipeline för lansering under 2017. Mer information bör komma i bokslutskommunikén.

* Butiks- och onlineexpansion. H&M har hittills flaggat för fem nya butiksmarknader under 2017: Colombia, Island, Kazakstan, Georgien och Vietnam. H&M driver e-handel på 35 av bolagets 64 marknader och budskapet för 2017 är så här långt att det planeras för "en fortsatt snabb utrullning". Kanske står några länder på det södra halvklotet på tur så som Australien och Sydafrika?

* Tror H&M fortfarande att trenden med en sjunkande rörelsemarginal ska brytas? För sex år sedan levererade H&M en helårsmarginal på 22,7 procent och analytikernas estimat för den tolvmånadersperiod som nu ska redovisas, december 2015 till november 2016, ligger på 12,2 procent. Marknadens förväntansbild för 2016/2017 är en rörelsemarginal på 12,4 procent. I slutet av september sade vd Karl-Johan Persson att H&M troligen kommer att nå en högre rörelsemarginal 2016/2017 än under 2015/2016.

* För innevarande verksamhetsår har H&M redovisat en decemberförsäljning på plus 6 procent, vilket var under förväntan. Enligt tradition bör bokslutet innehålla en januarisiffra och här ligger förhandstipsen på plus 10 procent, enligt SME Direkt.

Rapporten väntas tisdagen den 31 januari klockan 8.00 och följs av en presskonferens klockan 9.30.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom