Vindkraftbolagets blodröda siffror

2012-05-02 07:40 Affärsvärlden Redaktionen

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2012 på -204 miljoner euro (-69).

Väntat var enligt SME Direkt ett rörelseresultat på -59,3 miljoner.

Rörelsemarginalen var -18,5 procent, mot väntade -4,3 procent.

Omsättningen uppgick till 1.105 miljoner euro (1.060). Här spådde SME Direkt en omsättning på 1.478 miljoner.

Före skatt blev resultatet -225 miljoner (-118) och netto -162 miljoner (-85). Väntat var -72,6 miljoner respektive 48,7 miljoner, enligt SME.

Vestas upprepar sina prognoser för helåret 2012 om en rörelsemarginal på 0-4 procent samtidigt som omsättningen uppgår till 6,5-8 miljarder euro.

Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom