Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinnarna på konkursboomen

2009-04-06 11:51

Med en djup lågkonjunktur, en skakig kreditmarknad och skyhöga kreditspreadar väntar en våg av konkurser. Förlorarna på konkurserna är många, men för konkurrenterna kan det bli jackpott.

I sitt tal den 1 april gav Barack Obama General Motors och Chrysler ytterligare ett par månader att ta fram en långsiktigt hållbar plan. Annars kan det sluta med en ordnad konkurs.

Det mesta talar för att biltillverkarna inte finner någon mirakelkur under våren och att det blir en konkurs. Efter att ha sett följderna av Lehman Brothers konkurs lär eventuella konkurser för GM och Chrysler ske under betydligt mer ordnade former för att skydda kunder, leverantörer och ekonomin i stort.

För konkurrenterna i Europa och Japan kan konkurser för de amerikanska biltillverkarna vara ett välkommet beslut, så länge störningarna i leverantörsledet inte blir för stora. Analysfirman Sanford C. Bernstein var ute med en rapport i förra veckan på just detta tema.

Analytikerna lyfter bland annat fram att General Motors länge varit ett stort problem för lönsamheten i branschen. Bolaget har vägrat att skära ner på kapacitet, varit aggressiva med sin prissättning och ledande när det gäller billig bilfinansiering.

Enligt analytikerna skulle en konkurs för GM och Chrysler sannolikt innebära att bolagens lönsamma områden särskiljs i mindre enheter och att många olönsamma delar läggs ner. Följden blir ett mindre Detroit och att mycket kapacitet försvinner från marknaden. Det öppnar för konkurrenterna att ta marknadsandelar och lyfta lönsamheten. Sanford C. Bernstein uppskattar att europeiska och japanska biltillverkare kan dela på en ökad rörelsevinst på 14,5 miljarder dollar i ett sådant scenario.

Även i andra branscher har ledande aktörer gått omkull. I höstas gick MFI, Storbritanniens ledande köksbolag i konkurs med följden att 200 butiker stängdes. För svenska Nobia, med omkring en tredjedel av försäljningen i Storbritannien, var konkursen välkommen.

Givet hur allvarlig den nuvarande lågkonjunkturen är lär vi få se fler stora aktörer falla i olika branscher. För stora och starka konkurrenter kan det bli en riktig jackpott med större marknadsandelar och bättre marginaler. I dessa tider kan det som aktieplacerare vara värt att lägga lite extra energi på konkurrentanalysen.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom