Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinst 14 miljarder

1999-06-02 08:00

En vinnare ur den svenska bank- och fastighetskrisen är MarkDixon.

Den svenska bank- och fastighetskrisen har inte uppvisatsärskilt många vinnare. En sådan är dock Mark Dixon som fickförvärva kontorshotellföretaget Regus från S-E-B och SvenskaKredits konkursbo för en symbolisk summa. Regus, som är på vägatt börsnoteras i London, värderas idag till över en miljardpund. Regus hör till snabbväxarna inom tjänstesektorn. Bolaget somerbjuder tillfälliga kontorslokaler med hög servicegrad både iform av receptionister, sekreterare och när det gäller,IT-lösningar. Regus har idag 232 kontorscentra världen över, menräknar med att ha närmare 400 vid slutet av året. För attfinansiera denna expansion ska Regus göra en nyemission ochbörsintroduktion till hösten. Inför detta beräknas bolaget varavärt mellan 1 och 1,2 miljarder pund, motsvarande 13,5 till 16,2miljarder kronor. Deutsche Banks amerikanska fond Apolloförvärvade i augusti förra året 17,5 procent av Regus för 54miljoner pund. Resterande aktier ägs av Mark Dixon.

Grundaren

Vad få svenskar och ännu färre engelsmän vet är att Regusgrundades av förre fastighetsmiljardären Reinhold Gustafsson,därav namnet Regus. Affärsidén var då som nu att erbjuda företagtillfälliga välbelägna kontorslokaler med hög servicegrad.Upplägget var dels intressant i sig men också ett sätt att fåupp hyresnivåerna i de välbelägna och dyrköpta fastigheter somReinholds hade förvärvat i London, Paris och Köpenhamn. Regushamnade sedan i börsnoterade Reinhold City under 1989. Ett årsenare förvärvade Regus Mark Dixons bolag Crosslink, som drevtvå kontorscentra i Bryssel och Budapest.Mark Dixon blev i samband med detta VD för Regus och fick köpa15 procent av aktierna i bolaget. Regus expanderade snabbt ochdrev vid slutet av 1992 ett 60-tal kontorscentra. Samtidigt hadeemellertid Reinhold Citys finansiella ställning blivit så svagoch huvudägaren Reinhold AB hade gått i konkurs i början avåret, att bankerna beslöt att likvidera bolaget.Huvudkreditgivare var S-E-Banken och det kapsejsadeförsäkringsbolaget Svenska Kredit. Det kan noteras att det varTrustors nuvarande VD Björn Björnsson som ledde avvecklingen.Regus tillskrevs vid det tillfället inget större värde utan enperson med insyn i bolaget uppger för Affärsvärlden att bankernamer eller mindre gav bort aktierna i Regus till Mark Dixon.Aktier som idag värderas till mellan 11,4 och 13,7 miljarderkronor. Det kan ställas i relation till bankernas kostnader förhela Reinholdsfärens konkurser som landade runt tre till fyramiljarder kronor.

BILDTEXT: Varken grundaren Reinhold Gustafsson eller hans kreditorer fårta del av vinsten.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom