Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinst för Electrolux

2019-07-18 10:54
Electrolux vd Jonas Samuelson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Prishöjningar kompenserade för utgifter.

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 1.619 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.596 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent, jämfört med väntade 4,8 procent.

Försäljningen uppgick till 31.687 miljoner kronor för perioden. Här låg förväntningen på 32.972 miljoner kronor.

Volymen var lägre under det andra kvartalet 2019. Det framgår av bolagets rapport för det andra kvartalet 2019.

"Volymnedgången var främst ett resultat av den minskade försäljningen i USA av produkter under återförsäljares egna varumärken", skriver bolagets vd Jonas Samuelson i rapporten.

Samtidigt kompenserade prishöjningar och förbättrad produktmix med högre marginaler för den lägre volymen, högre råmaterialkostnader och handelstariffer, bortsett från i Nordamerika där pris och mix kompenserade för tullar och råvara, men inte fullt ut för den minskade volymen.

För den resterande delen av året gör bolaget bedömningen att motvinden från valuta, råmaterial och tullar kommer att minska något från tidigare bedömning.

"Under första halvåret 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för 2019 som helhet", skriver Jonas Samuelsson men tillägger även att osäkerheten när det gäller handelstarifferna fortsätter att påverka bolagets "visibilitet".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom