Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinst för Södra

2014-09-15 12:23

Skogsbolaget Södra redovisar ett resultat före skatt på 476 miljoner kronor (-702) för det andra tertialet.

Rörelseresultatet blev 509 miljoner kronor (-687).

Försäljningen uppgick till 5.591 miljoner kronor (5.599).

"Efterfrågan och orderläget för Södras produkter har förbättrats under andra tertialet och koncernen redovisar en god utveckling och en förbättrad lönsamhet. Södra-koncernens samtliga affärsområden har fortsatt förbättrat sina resultat. Förbättringen beror främst på en gynnsammare marknad men också på egna produktivitetshöjande åtgärder och fortsatta effektiviseringar", säger Södras vd och koncernchef Lars Idermark i en skriftlig kommentar.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom