Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten faller för Xano Industri

2015-02-05 14:09

Xano Industri redovisar ett resultat efter finansnetto på 6 miljoner kronor (21) för det fjärde kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor (23) och nettoresultatet 4 miljoner kronor (15) eller 0,55 kronor per aktie efter utspädning (2,20).

Nettoomsättningen var 268 miljoner kronor (274).

Utdelningen för 2014 föreslås bli 2,50 kronor per aktie.

Helåret 2013 hade Xano en ordinarie utdelning om 4,00 kronor per aktie.

Siffrorna avser Xanos kvarvarande verksamhet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom