Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten krymper i JM

2018-10-25 08:28
En av JM:s fastigheter och bolagets vd Johan Skoglund. Foto: JM

Bostadsutvecklingsbolaget JM redovisar lägre resultat för det tredje kvartalet. Sämst utvecklng har det viktiga affärsområdet Bostad Stockholm.

JM:s intäkter inom Bostad Stockholm var 1.429 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.613). Rörelsemarginalen blev 16,3 procent (20,5) då rörelseresultatet var 233 miljoner kronor (331).

"De minskade intäkterna under tredje kvartalet förklaras av lägre försäljning och lägre antal produktionsstarter under det senaste året", skriver JM som lägger till att resultatet i Stockholmsdelen försvagas av den lägre försäljningen.

JM anger att antalet sålda bostäder i Stockholm var 223 stycken i det gångna kvartalet (213), efter 225 stycken i det andra kvartalet. Under årets nio första månader har JM sålt 565 Stockholmsbostäder (955).

Samtidigt startades produktion av 207 bostäder i Stockholm under det tredje kvartalet (365) och JM hade vid utgången av september 3.447 bostäder i pågående produktion i huvudstadsområdet (3.387 vid halvårsskiftet).

"Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Planerad produktionsstart under det tredje kvartalet av ett projekt i Stockholm med hög bokningsgrad har skjutits fram i avvaktan på slutgiltig överenskommelse om kommunalt exploateringsarbete", framhåller Johan Skoglund i rapportens vd-ord.

I övriga Sverige, Riks, sålde JM 227 bostäder (332) samt startade produktion av 230 enheter (372) under kvartalet.

Sammantaget för koncernen, som även inbegriper Utland med Norge och Finland, var försäljningen 613 bostäder (681) och antalet starter 680 stycken under det tredje kvartalet (971).

Antal bostäder i pågående produktion uppgick till 8.243 enheter vid utgången av september (7.814 vid halvårsskiftet), varav 59 procent var bokat eller sålt (58% den 30/6).

Antalet osålda bostäder i avslutad produktion uppgick till 66 stycken vid kvartalsskiftet, att jämföra med 88 enheter vid halvårsskiftet.

JM:s rörelseresultat blev 411 miljoner kronor i det tredje kvartalet (543). Intäkterna uppgick till 3.832 miljoner kronor (3.813). Enligt Bloomberg News analytikerenkät, med sex estimat, förväntades intäkter om 3.727 miljoner kronor samt ett rörelseresultat om 453 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom