Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten minskar i Victoria Park

2018-07-12 07:56

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar intäkter på 295 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (261).

Driftnettot blev 165 miljoner kronor (150). Kvartalets förvaltningsresultat summerade till 83 miljoner kronor (90). Efter skatt blev resultatet 445 miljoner kronor (745) eller 1:81 kronor per aktie (3:06).

Substansvärdet var 32:12 kronor per aktie vid halvårsskiftet (25:76).

Vonovia och Starwood är nya storägare i bolaget efter respektives kontanterbjudande. Per den 29 juni ägde Vonovia cirka 59 procent (inklusive köpoptioner) och Starwood cirka 32 procent av totala antalet röster i Victoria Park.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom