Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten ökar för Duroc

2017-04-21 07:27

Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett resultat efter skatt på 24,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (16,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:63 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 584 miljoner kronor (467), och rörelseresultatet blev 37,8 miljoner kronor (22,8).

Under första kvartalet har Duroc genomför det största förvärvet i bolagets 30-åriga historia i samband med affären med IFG. Förvärvet ökade därmed den beräknade årliga omsättningen med cirka 440 procent till cirka 2,2 miljarder kronor.

Finansiellt är Duroc skuldfritt och med ett eget kapital om cirka 640 miljoner med en nettokassa på cirka 43 miljoner.

"Detta betyder att Duroc är ett helt nytt bolag med andra förutsättningar och möjligheter än tidigare. Vi kommer att fortsätta att investera i befintliga företag men har också en strategi att växa genom förvärv", säger vd John Häger i rapporten.

Förvärvet av IFG är på grund av dess relativa storlek redovisningstekniskt att betrakta som ett omvänt förvärv vilket innebär att IFG i bokföringen har förvärvat Duroc. Det betyder att i denna rapport tas hänsyn till IFGs resultat från de första tre månaderna medan Durocs resultat räknas från förvärvstillfället som teoretiskt satts till 1 februari.

"Förändringen leder till en tekniskt mer komplicerad rapport än vanligt, och under en övergångsperiod när bolagen sammanjämkas så blir det komplex rapportering", heter det.

Om man tar med hela kvartalet för båda bolagen och jämför med samma period föregående år så innebär det att koncernen hade ett rörelseresultat på 39,4 miljoner kronor (35,5) och en omsättning på 618 miljoner kronor (554).

"Industridelen har bidragit starkast till resultatet medan vi har utmaningar inom Industrihandeln som vi arbetar vidare med. Båda segmenten presterar dock ett bättre resultat än Q1 2016. Överlag har efterfrågan inom samtliga enheter och geografier varit över förväntan med undantag för enstaka marknader relaterade till Industrihandeln", säger vd.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom