Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten ökar för Fagerhult

2014-10-21 09:37

Belysningsföretaget Fagerhult redovisar ett resultat efter finansnetto på 112 miljoner kronor (95) för det tredje kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev 123 miljoner (108). Nettoresultatet uppgick till 80 miljoner (70), motsvarande 2,12 kronor per aktie efter utspädning (1,84).

Nettoomsättningen uppgick till 975 miljoner kronor (809) och orderingången ökade till 913 miljoner (792) för det tredje kvartalet.

I kvartalet ingår flytt kostnader på 10 miljoner kronor av engångskaraktär då koncernens verksamhet i Sutton i Storbritannien flyttat in i en nybyggd fabriksbyggnad. Det underliggande rörelseresultatet i kvartalet var således 133 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,6 procent.

Omsättningen för niomånadersperioden, januari-september, landade på 2.805 miljoner kronor (2.240).

Rörelseresultatet blev 292 miljoner (194) för de tre första kvartalen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom