Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten stiger för Vitrolife

2015-07-14 07:36

Medicinteknikbolaget Vitrolife redovisar ett resultat efter finansnetto på 48 miljoner kronor (32) för det andra kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 51 miljoner kronor (34) och nettoresultatet uppgick till 39 miljoner kronor (23) motsvarande 1,77 kronor per aktie (1,16) efter full utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 184 miljoner kronor (129).

Periodens kassaflöde för den löpande verksamheten var 32 miljoner kronor (28) med likvida medel om 76 miljoner kronor (71) vid utgången av juni 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom