Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten stiger i Novo Nordisk - höjer utdelningen

2019-02-01 07:42

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet.

Novo Nordisk spår en försäljningstillväxt i lokal valuta för helåret 2019 på 2-5 procent.

Den rapporterade försäljningstillväxten, alltså i danska kronor, väntas ligga omkring 2 procentenheter högre än i lokal valuta.

Bolaget bedömer vidare att rörelseresultatet i lokala valutor kommer att öka med 2-6 procent i år. Den rapporterade vinsttillväxten väntas ligga 4 procentenheter högre än i lokala valutor.

Bolaget spår samtidigt investeringar på runt 9 miljarder danska kronor under 2019. För det fria kassaflödet anges ett intervall om 29-34 miljarder danska kronor.

Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget ökar utdelningen till 8,15 danska kronor (7,85), väntat var 8,085. 

Omsättningen uppgick till 29 732 miljoner danska kronor (27 992), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 29 772.

Rörelseresultatet blev 10 783 miljoner danska kronor (10 047), väntat rörelseresultat var 11 303. Rörelsemarginalen var 36,3 procent (35,9). 

Resultatet före skatt var 10 370 miljoner danska kronor, analytikerkonsensus 11 105. 

Resultatet efter skatt blev 8 497 miljoner danska kronor, analytikerkonsensus 8 926. 

Novo Nordisk föreslår 8,15 danska kronor i utdelning (7,85), väntat 8,085.

För 2019 förväntas en försäljningstillväxt på 2-5 procent i lokala valutor.
 

Novo Nordisk, Mdkk Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 29 732 29 772 -0,1% 27 992
Rörelseresultat 10 783 11 303 -4,6% 10 047
Rörelsemarginal 36,3% 38,0%   35,9%
Resultat före skatt 10 370 11 105 -6,6%  
Nettoresultat 8 497 8 926 -4,8%  
Utdelning per aktie, dkk 8,15 8,085 0,8% 7,85


Konsensusdata från Factset

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom