Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsten växer i Avanza

2018-10-18 10:05
Rikard Josefson. Foto: Länsförsäkringar

Den positiva börsutvecklingen har bidragit till att lyfta nätmäklaren Avanzas resultat.

Bolaget redovisar en rörelsevinst på 132 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018, vilket kan jämföras med 104 miljoner samma period föregående år. Antalet nya kunder ökade samtidigt med 32 200 jämfört med 31 200 motsvarande period.

Nettoinflödet steg till 8 380 miljoner kronor från 5|900 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

"Positiv börsutveckling tillsammans med nya lanseringar förbättrade nettoinflödet och stärkte kundtillväxten under kvartalet. Antalet nya fondägare hos Avanza var högt. Rörelseresultatet för kvartalet låg på rekordnivå", skriver vd:n Rikard Josefson i rapporten.

Gällande framtida utsikter lyfter Rikard Josefson ett scenario med en börsnedgång.

"Känsligheten vid en nedgång i sparkapitalet till följd av börsnedgång är svår att bedöma då intäkterna bland annat beror på hur kunderna väljer att placera sitt sparkapital. För att parera svängningar i marknaden är ambitionen att bredda erbjudandet", skriver han.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom