Vinstfall för Inwido

2016-02-04 06:57 Affärsvärlden SIX

Fönstertillverkaren Inwido rapporterar ett resultat före skatt på 53 miljoner kronor (143) i det fjärde kvartalet 2015.

Eo-poster belastar med -109 miljoner kronor (0).

Ebita, rörelseresultatet före nedskrivningar, blev 76 miljoner (176).

Operationell ebitda var 215 miljoner kronor (204).

Nettoresultatet kom in på -0,2 miljoner (109) och resultatet per aktie var 0,00 kronor (1,89).

Nettoomsättningen ökade till 1.470 miljoner (1.421).

Orderingången minskade med 5 procent för jämförbara enheter.

En utdelning på 2,50 kronor per aktie föreslås för 2015 (2,00).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom