Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstfall för Metso

2014-10-23 10:17

Finska Metsos vinst före skatt rasade för det tredje kvartalet 2014.

Finska Metso redovisar ett resultat före skatt på 56 miljoner euro (118) för det tredje kvartalet 2014. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 96 miljoner euro, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultat var 72 miljoner euro (125). Marknaden hade räknat med 109 miljoner euro. Ebita-resultatet exklusive engångsposter hamnade på 104 miljoner euro (129). Det väntade ebita-resultatet låg samtidigt på 117 miljoner.

Nettoresultatet blev 38 miljoner euro (78) eller 0,26 euro per aktie (0,52). Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 64 miljoner euro samt ett resultat per aktie om 0,43 euro.

Omsättningen sjönk till 861 miljoner euro (937). Analytikerna hade i snitt räknat med 906 miljoner euro.

Orderingången uppgick till 786 miljoner euro (825) jämfört med förväntningarna på 844 miljoner euro.

Utsikterna för helåret 2014 lämnades oförändrade. Försäljningen för 2014 väntas fortsatt komma in något under nivån 2013 med en ebita-marginal exklusive engångsposter på cirka 12 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom