Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstfall för Softronic

2016-05-11 07:10

It- och managementföretaget Softronic redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,0 miljoner kronor (8,9) för det första kvartalet 2016.

Nedgången uppges till stor del bero på färre möjliga debiterbara timmar än första kvartalet i fjol. Det motsvarar 3,5 miljoner kronor i negativ resultatpåverkan i kvartalet.

Under första kvartalet har marknadens efterfrågeökning mattats av jämfört med tidigare kvartal inom de segment där Softronic verkar. Konkurrensen är oförändrat stark.

Rörelseresultatet var 3,9 miljoner kronor (8,9).

Nettoresultatet uppgick till 3,3 miljoner kronor (6,7). Resultatet per aktie var 0,06 kronor före utspädning (0,13).

Nettoomsättningen uppgick till 152 miljoner kronor (144).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 miljoner kronor (-7,5).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom