Vinstfall för Systemair

2016-03-03 07:13 Affärsvärlden SIX

Ventilationsbolaget Systemair redovisar ett resultat före skatt på 25 miljoner kronor (61) för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Väntat var 54 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät av SIX News/Inquiry Financial. Utfallet var därmed 54 procent sämre än väntat.

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (54), mot väntade 59 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 2,1 procent (3,8), mot väntade 4,0 procent.

Nettoresultatet blev 13 miljoner (44) och resultatet per aktie landade på 0,25 kronor (0,84), mot väntade 40 miljoner respektive 0,76 kronor.

Omsättningen uppgick till 1.416 miljoner kronor (1.432). Analytikernas förväntningar var 1.483 miljoner kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom