Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för Beijer Electronics

2019-04-17 13:08
Per Samuelsson, vd och koncernchef på Beijer Electronics. Foto: Beijer Electronics

Beijer Electronics redovisar ökande intäkter och högre vinst i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol. 


Nettoomsättningen steg till 370,9 miljoner kronor (336,8), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Orderingången under första kvartalet landade på 369 miljoner kronor (398), en minskning med 7 procent mot föregående år. 

Rörelseresultatet blev 30,1 miljoner kronor (18,1), med en rörelsemarginal på 8,1 procent (5,4). 

Resultatet före skatt var 27,0 miljoner kronor (14,7). 

Resultatet efter skatt blev 20,0 miljoner kronor (9,6). Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (0,34), vilket innebär en ökning med 106 procent mot föregående år.

Beijer Electronics bedöms för helåret 2019 kunna öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen för 2018.

"Beijer Electronics befäste den positiva trenden med en fortsatt bra organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat under det första kvartalet. Försäljningen steg med tio procent och rörelseresultatet ökade med närmare 70 procent. Det innebar en rörelsemarginal på drygt åtta procent och vi närmar oss successivt koncernens mål om tio procent", kommenterar vd Per Samuelsson i delårsrapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom