Vinstlyft för Fingerprint

2016-02-04 06:16 Affärsvärlden SIX
Foto: Anna Berkut / Alamy/All over press

Vinsten före skatt blev högre än väntat för Fingerprint Cards för det fjärde kvartalet. Samtidigt föreslår styrelsen ingen utdelning för 2015.

Fingerprint Cards redovisar ett resultat före skatt på 518 miljoner kronor (-30) för det fjärde kvartalet 2015.

Förväntningarna låg vid 483-511 miljoner kronor, enligt två analytikers estimat som SIX News/Inquiry Financial samlade in.

Bruttomarginalen var 46 procent (32).

Rörelseresultatet var 518 miljoner (-30), vilket gav en marginal på 38,3 procent. Här väntades 483-510 miljoner kronor respektive 37,1-38,2 procent.

Nettoresultatet var 404 miljoner (-30), motsvarande 6,24 kronor per aktie efter utspädning (-0,47). Här väntades 382-398 miljoner kronor respektive 6,00-6,10 kronor per aktie.

Nettoomsättningen var 1.352 miljoner (105). Väntat var 1.301-1.334 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2015, i likhet med föregående år. Väntad utdelning var 0-4 kronor per aktie.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom