Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för IFS

2015-04-22 07:43

IFS redovisar ett resultat före skatt på 52 miljoner kronor (21) för det första kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till 51 miljoner kronor (25).

Nettoresultatet blev 39 miljoner kronor (15) och resultatet per aktie 1,49 kronor (0,61).

Omsättningen uppgick till 782 miljoner kronor (694). Licensintäkter svarade för 115 miljoner (107) medan underhålls- och supportintäkter var 291 Mkr (249) och konsultintäkter för 374 miljoner (335).

För 2015 förväntar sig IFS god tillväxt i både licensintäkter och rörelseresultat. Prognosen är en upprepning från förra rapporten.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom