Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för Indutrade

2019-02-13 07:38

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar högre nettovinst och höjer utdelningen till 4,50 kronor (3,75). 

Omsättningen uppgick till 4 446 miljoner kronor (3 932), en ökning med 13 procent mot föregående år.

Orderingången under fjärde kvartalet landade på 4 403 miljoner kronor (3 895), en ökning med 13 procent mot föregående år. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.

Resultatet efter skatt blev 369 miljoner kronor (173), en ökning med 113 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 3,05 kronor (1,42), vilket innebär en ökning med 115 procent mot föregående år. 

Indutrade föreslår 4,50 kronor i utdelning (3,75).

I rapporten skriver bolaget att 2019 har inletts med fortsatt hög och stabil efterfrågan för majoriteten av Indutrades bolag, men bolaget följer noga utvecklingen givet det osäkra makroekonomiska och politiska läge som råder. 

"Vår decentraliserade affärsmodell, där ledningarna i våra drygt 200 bolag kan fatta snabba och verksamhetsnära beslut, skapar engagemang, ansvarstagande och möjlighet för bolagen att anpassa verksamheterna vid en förändrad efterfrågan", skriver vd Bo Annvik och fortsätter:

"Jag och mina medarbetare ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Indutrade under 2019 till ett än mer lönsamt växande företag. Min förhoppning och ambition är att Indutrade även under 2019 kommer att ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning."

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom